Двамата Рицари върху кон е един от уникалните символи на <strong>Ордена на Тамплиерите</strong>. Този символ е събрал в себе си цялата организация, философия и уникалност на Ордена. Думите, с които може да бъде описан са толкова много, че описанието става невъзможно.

Военните специалисти, ще кажат, че това е онагледяване на уникалния начин за придвижване на военни части по това време – пехотата върху конете на кавалерията. Това осигурява бързина, гъвкавост и оперативност на военните формирования на Тамплиерите. С правилото Рицарите-воини от самото постъпване в Ордена да се обучават на военното изкуство по двойки, Ордена на Храма прилича на съвременните специални части. Това би казал военния.

Религиозния наблюдател би казал, че двамата конника е изключително точно онагледяване на братските отношения в Ордена. Брата, който стои отзад, пази с тялото си гърба на ездача, а ездача пази с тялото си гърдите на седящия отзад. Мисля, че двете определения са половините на единственото.

Двамата Рицари на коня са мощен символ на <strong>Ордена на Храма</strong> – Смъртоносна ефективност към враговете и братски отношения помежду си.

Материал
Бронз
Година
2011