Традиционната годишна изложба на Дружество на Пловдивските художници бе открита на 9 декември 2010 година. Спас Киричев участва с две бронзови пластики – „Паганини“ и „Музикант“.