Метаморфоза е биологичен процес на дълбоко и съществено изменение на строежа на организма или на отделни органи в хода на индивидуалното развитие.