Скулптурен паметник на „Св.Св. Кирил и Методий“ в гр. Пазарджик, открит на 24 май 2005г.

Авторски колектив:
скулптор: Спас Киричев
архитект: Нина Костадинова – Васева