Втората арка изградена на изхода на град Пазарджик вече е завършена.