От 12 юли 2010г. Спас Киричев ще участва в 21-вото издание на националния симпозиум в дърво, провеждащ се вече от 27 години в Ясна поляна. Симпозиумът ще трае до 31 юли, време през което участниците ще направят по една творба.